Nasze usługi

Home»Nasze usługi

Ochrona obiektów

Usługi fizycznej ochrony i zabezpieczenia obiektów oraz imprez masowych.

1. Na czym polega ochrona fizyczna i do kogo jest kierowana:

Ochrona fizyczna jest dedykowana do każdego rodzaju obiektu w którym wymagana jest fizyczna obecność pracowników ochrony. Pracownicy ochrony Red Point Security oddelegowani do służby w chronionych obiektach posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poparte licznymi szkoleniami oraz uzyskanymi certyfikatami. Dodatkowo każdy pracownik przechodzi wewnętrzne szkolenie z zakresu procedur obowiązujących w danym obiekcie jak i zakresu obowiązków powierzonych przez klienta. Wszyscy pracownicy ochrony fizycznej zatrudnieni w Red Point Security posiadają licencję wydaną przez MSWiA ( wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ).

Pracownicy ochrony fizycznej mogą być do dyspozycji klienta przez całą dobę lub tylko w wyznaczonych godzinach ( np. w godzinach pracy chronionej placówki ).

Zakres świadczonych usług jest każdorazowo uzgadniany z klientem na podstawie specyfiki chronionego obiektu oraz indywidualnych preferencji dotyczących doboru personelu. Pracownicy odbywający służbę na terenie chronionego obiektu w zależności od potrzeb mogą być wyposażeni w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego. Dodatkowym wsparciem w sytuacji zagrożenia są mobilne grupy interwencyjne pozostające w stałej łączności z centrum monitoringu które może wysłać dodatkowych pracowników do każdego z ochranianych obiektów.

Ochrona fizyczna powierzchni biurowych, handlowych, obiektów przemysłowych, sektora finansowego ( banki, firmy ubezpieczeniowe ).

Ochrona fizyczna placówek dyplomatycznych i konsularnych. Ochrona osobista pracowników dyplomatycznych.

Zapewniamy bezpieczeństwo instytucjom działającym na rzecz dobra użyteczności publicznej, pełniącym funkcje: kulturalne, oświatowe, sądownictwo, służba zdrowia, jednostki wojskowe i inne zaufania publicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń. Zapewniamy bezpieczeństwo przebiegu imprez oraz zabezpieczenie medyczne.

Monitoring obiektów

Elektroniczne i wizyjne systemy zdalnego monitorowania obiektów.

1. Na czym polega monitoring oraz do kogo jest kierowany:

Usługa monitoringu elektronicznego wraz z interwencjami grup interwencyjnych polega na całodobowym dozorowaniu obiektów które są wyposażone w system alarmowy przez pracowników stacji monitoringu. Gdy jeden z zainstalowanych w chronionym obiekcie czujników wykryje anomalię , sygnał alarmowy jest wysyłany do dyżurujących pracowników. Pracownicy stacji monitorującej na podstawie odebranych sygnałów z chronionego obiektu podejmują dalsze działania zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, w tym o natychmiastowym wysłaniu grupy interwencyjnej która sprawdzi obiekt i w razie wystąpienia takiej potrzeby zabezpieczy go do czasu przyjazdu właściciela. Grupy interwencyjne docierają do chronionego obiektu w czasie od 5 do 15 min.

Usługa monitoringu jest rozwiązaniem przeznaczonym do każdego typu obiektów, od domków jednorodzinnych, terenów działkowych, mieszkań do biur, magazynów czy obiektów handlowych.

2. Na czym polega monitoring wizyjny i do kogo jest kierowany:

Usługa monitoringu wizyjnego polega na instalacji systemu kamer przemysłowych z dostępem do sieci Internet na terenie chronionego obiektu. Obraz z kamer w zależności od wybranego przez klienta rozwiązania, przesyłany jest na żywo do stacji monitorującej Red Point Security przez całą dobę lub umożliwia podgląd sytuacji w obiekcie w chwili otrzymania sygnału przez stację monitorującą

o wystąpieniu alarmu. Klient ma również możliwość zlecenia „wirtualnego patrolu” monitorowanego obiektu. Polega on na sprawdzaniu stanu chronionego obiektu przez pracownika stacji monitorującej kilka razy na dobę. Obraz z wszystkich kamer jest nieustannie nagrywany na lokalne nośniki danych oraz przesyłany w celu archiwizacji do centrum danych Red Point Security. Zapisy z kamer są przechowywane w celach bezpieczeństwa przez trzy miesiące od ich nagrania.

Rozwiązanie to jest zalecane wszystkim klientom dla których bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. System monitoringu zdalnego może zostać zainstalowany w każdym rodzaju obiektu od obiektów prywatnych poprzez małe i średnie firmy do dużych przedsiębiorstw i instytucji.

Zapewniamy całodobowy monitoring elektroniczny obiektów.

W naszym centrum operacyjnym pracownicy przez całą dobę monitorują podległe nam obiekty dzięki rozbudowanemu systemowi kamer przemysłowych.

Instalacja systemów zabezpieczeń

Instalacje systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej.

Zgodnie z polityką naszej firmy rekomendujemy Klientom w całej Polsce nowoczesne systemy alarmowe marki Satel,, EBS oraz rozwiązania telewizji przemysłowej i kamer IP firm Sony i MW Power. Są to urządzenia najwyższej jakości, wielokrotnie sprawdzone przez Klientów Red Point Security.

Zapewniamy wyposażenie obiektu (domu, sklepu lub firmy) w system alarmowy zabezpieczający wszystkie pomieszczenia oraz punkty dostępu: drzwi, okna, witryny.

W ramach naszej działalności świadczymy usługi w zakresie: systemów alarmowych, m.in. sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy i innych niezbędnych do kompleksowego zabezpieczenia obiektu.

Instalacja systemów alarmowych czołowych producentów takich jak Satel, EBS.

Cykliczny przegląd i konserwacja systemów alarmowych, systemów kamer przemysłowych oraz systemów dostępu.

Montaż systemów monitoringu wizyjnego ( kamer telewizji przemysłowej CCTV ), kamer IP

Systemy nadzoru elektronicznego

Monitoring GPS floty pojazdów. Kontrola dostępu i czasu pracy.

1. Na czym polega monitoring oraz do kogo jest kierowany:

Monitoring pojazdów GPS jest nowoczesną usługą pozwalającą na lokalizację monitorowanego pojazdu z dokładnością do kilku metrów na terenie całej Unii Europejskiej. Monitoring GPS to nie tylko geolokalizacja pojazdu ale także rozbudowany system pozwalający na bieżące monitorowanie takich parametrów jak zużycie paliwa, trasa przejazdu, prędkość pojazdu w tym przekroczenia dopuszczalnych prędkości. W przypadku kradzieży pojazdu wyposażonego w moduł GPS istnieje możliwość zdalnego wyłączenia zapłonu i poinformowania odpowiednich służb o lokalizacji unieruchomionego pojazdu. Instalacja modułu GPS jest możliwa w każdym typie pojazdu.

Gwarantujemy niezawodną obsługę instalacyjno-serwisową na terenie całego kraju. Zatrudniamy doświadczonych instalatorów, którzy w całej Polsce działają według jednolitych standardów. W zależności od preferencji, montaż sterowników prowadzimy we własnych warsztatach lub w siedzibie klienta. Całość zawsze koordynuje jeden opiekun kontraktu, który służy Państwu pomocą na każdym etapie współpracy.

Usługi oparte o lokalizację pozycji GPS pozwalają także na określanie miejsca pobytu osób w przypadku zagrożenia życia spowodowanego chorobą lub nagłym zdarzeniem ( wypadek drogowy, zasłabnięcie itp. ) Informacje w takich sytuacjach są wysyłane bezpośrednio do Centrum Monitoringu Red Point Security, z którego dyspozytor może skierować na miejsce zdarzenia ratowników medycznych lub inne służby.

Świadczymy usługi śledzenia pojazdów floty firmowej. Dzięki autorskim rozwiązaniom jesteśmy w stanie określić dokładną lokalizację pojazdów, liczbę przejechanych kilometrów, czas pracy kierowców czy zużycie paliwa

Określenie dokładnego położenia monitorowanych pojazdów oraz możliwość unieruchomienia skradzionego pojazdu.

Monitorowanie czasu pracy i lokalizacja pracowników na terenie chronionych obiektów.

Systemy monitorowania stanu zdrowia, systemy antynapadowe, lokalizacja zagrożonych osób.

Systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zabezpieczenia systemów komputerowych, łączności, systemy backupowe.

Czuwamy nad bezpieczeństwem sieci wewnętrznych w firmach i instytucjach.

Gwarantujemy poufność danych przekazywanych przez elektroniczne środki łączności.

Dbamy o bezpieczeństwo danych firmowych.

Zapewniamy codzienne kopie bezpieczeństwa danych w Twojej firmie.

Świadczymy usługi ochrony sieci firmowych, serwisów www i systemów CRM przed atakami DDoS i DoS.

Konwojowanie dóbr materialnych

Konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów znacznej wartości jak i danych newralgicznych.

Ochrona i transport gotówki.

Usługi zabezpieczenia transportu dzieł sztuki realizowane specjalnie przygotowanymi samochodami zapewniającymi stałe parametry środowiskowe.

Zabezpieczenie transportu materiałów niebezpiecznych.

Usługi transportu sprzętu elektronicznego o znacznej wartości realizowane są specjalnie przystosowanymi samochodami o miękkim zawieszeniu które zabezpieczają ładunek przed wstrząsami podczas podróży.

Konwojowanie danych o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa.

Audyty bezpieczeństwa

Audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa obiektów, szkolenia personelu i doradztwo.

Przeprowadzamy audyty obiektów pod kątem zabezpieczenia elektronicznego i ochrony fizycznej.

Stress testy sieci firmowych i procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Kursy i szkolenia pracowników ochrony.

Szkolenia pracowników firm i instytucji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Świadczymy usługi wywiadu środowiskowego i weryfikacji kwalifikacji pracowników.